Edit
وبسایت “Test Helper” با این هدف راه اندازی شد که داوطلبان بتوانند در وهله اول تی پی او ها را با استاندار آزمون اصلی تافل تمرین نمایند و سپس به امکانات آموزشی مشابه اپلیکیشن دسترسی داشته باشند تا هرچه راحتتر  به تحلیل و بررسی تی پی او ها پرداخته و مهارت های خود را بهبود دهند.

info@testhelper.ir

 ویژگی های اپلیکیشن

ویژگی های اپلیکیشن

ایده راه اندازی اپلیکیشن از این واقعیت شروع شد که لازمه درک مطلب در بخش ریدینگ خصوصا برای داوطلبانی که در ابتدای راه هستند چک کردن تعداد زیادی کلمه و سپس بخاطر سپردن آنها است. بسیاری از داوطلبان آزمون تافل…