Edit
وبسایت “Test Helper” با این هدف راه اندازی شد که داوطلبان بتوانند در وهله اول تی پی او ها را با استاندار آزمون اصلی تافل تمرین نمایند و سپس به امکانات آموزشی مشابه اپلیکیشن دسترسی داشته باشند تا هرچه راحتتر  به تحلیل و بررسی تی پی او ها پرداخته و مهارت های خود را بهبود دهند.

info@testhelper.ir

دانلود اپلیکیشن تست هلپر

اپلیکیشن “Test Helper” این امکان را فراهم کرده تا کاربر تنها با لمس هر کلمه، معنی آن را در ۶ دیکشنری مختلف انگلیسی و فارسی از جمله لانگ من، کمبریج، فارسی ۱۲۳، گوگل ترنسلیت مشاهده نماید. و سپس بتواند به کمک یک دکمه آن را به جعبه لایتنر بفرستد. در مرحله بعد جعبه لایتنر بصورت روزانه کلمات را طبق قاعده لایتنر از کاربر می پرسد.

علاوه بر این اپلیکیشن امکانات آماری خوبی را فراهم میکند تا کاربر بتواند روند پیشرفت خود را مشاهده و ارزیابی نماید.