Edit
وبسایت “Test Helper” با این هدف راه اندازی شد که داوطلبان بتوانند در وهله اول تی پی او ها را با استاندار آزمون اصلی تافل تمرین نمایند و سپس به امکانات آموزشی مشابه اپلیکیشن دسترسی داشته باشند تا هرچه راحتتر  به تحلیل و بررسی تی پی او ها پرداخته و مهارت های خود را بهبود دهند.

info@testhelper.ir

امروز آمادگی برای آزمون زبان را با تست هلپر شروع کنید! در مورد ما بیشتر بدانید

ما چه امکاناتی را برای شما فراهم کرده ایم؟

دیکشنری

دیکشنری

۶ دیکشنری مختلف انگلیسی و فارسی با دسترسی آسان

جعبه لایتنر

جعبه لایتنر

جعبه لایتنر شخصی با امکانات ویژه و مرور خودکار

تحلیل های آماری

تحلیل های آماری

نمودارهای متنوع برای ارزیابی روند پیشرفت در اسکیل های مختلف

آخرین رویدادها و اخبار

بلاگ تست هلپر

https://testhelper.ir/blog/author/helperadmin/

ویژگی های اپلیکیشن

ایده راه اندازی اپلیکیشن از این واقعیت شروع شد که

https://testhelper.ir/blog/author/helperadmin/

ویژگی های وبسایت

وبسایت "Test Helper" با این هدف راه اندازی شد که